top of page
Ara

Manyetik Hava Aracı (TÜBİTAK 1001)

Magnetic Air Vehicle


TUBITAK - Project No: 112M210
Bütçe: 113.000 Euro
2012-2016

Günümüzdeki pek çok ileri teknoloji ürünün (bütünleşik devre, LCD panel, hücre klonlama cihazları, vb.) geliştirilmesi ve üretimi, uzay çalışmaları gibi uygulamalar özel ortamlarda (temiz oda vb.) yapılmaktadır. Özel ortamlarda kullanılan cihazların; titreşimsiz ve gürültüsüz çalışması, toz ve kimyasal atık üretmemesi, zorlu ortam koşullarında işletilebilir olması, yüksek doğruluk ve hassasiyette sürdürülebilir bir çalışma ortaya koyması, aşınmanın önlenmesi ve bakım maliyetlerinin az olması ve sadece elektrik enerjisiyle çalışabilme ile enerji sarfiyatının düşük olması gibi bir takım vazgeçilmez özellikleri içermesi gerekir. Özel ortamlarda, malzemelerin belirtilen özel şartlar altında bir veya daha fazla noktadaki istasyondan diğer noktalardaki iş istasyonlarına yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle taşınması önem arz etmektedir. Yapısal olarak manyetik yastıklama temelli, çok eksende hareket yeteneğine sahip, yüksek hassasiyet ve doğrulukta pozisyon kontrolüne haiz bir sistem; gereksinim duyulan şartları birebir sağlayarak yüksek katma değeriyle bir ileri teknolojik çözüm olarak öne plana çıkmaktadır.
4-kutuplu manyetik yastığın planar doğrusal motorla birleştirilmesi ile elde edilen çok eksende hareket ve taşıma yeteneğine sahip bir sistemin, optimal olarak yapısal tasarımı, imali, modellenmesi ve birleşik pozisyon algılama ağından (kamera ve RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) algılayıcı ağı) gelen konum bilgisi ile pozisyon kontrolü, benzetim ve deneysel gerçekleme yoluyla araştırılmıştır. Henüz literatürde yer almayan böyle bir çalışma ile ilk elden bu boşluğun doldurulması hedeflenmiştir.Önerilen sistem, hali hazırda göze çarpan teknik problemleri çözme yeteneğine sahiptir;

 • En yaygın, risksiz, efektif ve temiz enerji olan elektrik enerjisinin kullanımı teşvik etmektedir. Enerjinin farklı formlara

 • dönüştürülmesinin ve verimsiz kullanılmasının önüne geçmektedir.

 • Hem yastıklama teknolojisi hem de tahrik mekanizması için ihtiyaç duyulan enerji miktarı emsalleri (mekanik temaslı

 • sistemler) ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Sistem yapısal olarak enerjiyi optimal kullanır.

 • Ekstra maliyet gerektirmeden (toz ve kimyasal üretmeyip filtre maliyetini düşük tutması gibi) özel şartlara haiz ortamlarda

 • kullanılabilir. Bu yönüyle hastaneler ve sağlık mekanlarında da kullanım potansiyeline sahiptir.

 • Önerilen sistem esnek olup ağ şeklinde kullanıma müsaittir ve gerektiğinde düşük maliyetle genişletilip ihtiyaca binaen

 • daraltılabilir.

 • Birleşik algılayıcı ağı bazlı pozisyon belirleme sisteminin geliştirilmesi ve kullanımı maliyeti oldukça düşüren bir yaklaşımdır.

 • Her bir yastık için gereksinim duyulan pozisyon algılayıcı sayısı düşürülmüş olur. Ayrıca, görüntü işleme yöntemleri ile görüntü alanına giren birden fazla manyetik yastığın ve diğer hareketli mekanizmaların pozisyonu tespit edilip harmoni içerisinde çalışması sağlanabilir.

 • Birleşik algılayıcı ağı sadece önerilen sistemle sınırlı olmayıp, hastanelerde hastaların takibi, otonom robotların yönlendirilmesi, akıllı alanların (intelligent space) kurulmasında uygulama potansiyeline sahip anahtar bir teknolojidir. Bu yönüyle, geliştiren için yüksek katma değerli ürün olarak ortaya çıkmanın yanı sıra insanların yaşam kalitelerini artıracak etkiye sahiptir.

 • Çoklu örnekleme tabanlı gözlemci ile maliyeti düşük algılayıcıların yazılım yoluyla performansı artırılarak yapısal maliyet azaltılabilir. Görüntü tabanlı pozisyon tespitine uygulandığında ise maliyeti düşük daha yavaş kameraların kullanımına olanak sağlar.

50 görüntüleme

Comments


bottom of page