top of page
Ara

Hologram Araştırmaları ve Eğitimi Laboratuvarı

Hologram Research and Education Labarotary


Proje No: TR10/14/YNK/0104

01.09. 2015 - 01.11.2016

Süresi: 14 Ay

Destek Türü: İSTKA 2015 Yenilikçi İstanbul

Bütçe: 1.080.000 TL


Projemiz İstanbul un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesini hedefleyen mali destek programının Öncelik 2: Bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ve/veya ara yüz yapılarının oluşturulması önceliği esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, bir holografi eğitim ve araştırma laboratuvarının kurulması, bu laboratuvarın sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikçi vizyonu onlara sağlamayacak faaliyetler yürütmesi, ve bu vizyona ulaşmak için gerekli insan kaynağının yetiştiği bir merkez olarak çalışması öngörülmektedir. Kurulan merkez ile öne çıkan sektörlerde yerli aktörlerde üretim potansiyelinin oluşması için uluslararası ve ulusal ağlar kurulması, üretim için gerekli bilgi ve insan kaynağı altyapısının sağlanması hedeflenmektedir.


Proje aşağıdaki alanları kapsamaktadır.

1) Savunma Teknolojileri

2) Opto-Mekatronik
79 görüntüleme

Comments


bottom of page